ο φυσικός ρυθμός (the natural rhythm) | nalyssa green

Visual: Kakia Konstantinaki

Digital audio piece for a choir of:

                                                          birds

                                                                 wind

                                                                        flowers

                                                                                leaves

                                                                                      theremins

                                                                                                flapping of wings

                                                                                                                                                      

                                                                                                                            and women

© regnōsis 2020